380ZOBRAZENÍ

Silniční daň vypadá na první pohled a možná i na několik dalších pohledů velmi nevinně. Prostě podnikáme, platíme silniční daň a za auto, které máme pro sebe, daň neplatíme. Jenomže daňová situace se může vyvinout velice nepříznivě. Stačí jeden den autem odvézt okurky pro svoje zelinářství. 

Auta a předmět daně

Pokud nechcete platit daň, musíte mít třeba elektromobil, hybridní auto a dokonce i auta na CNG a LPG nebo benzín E85 jsou od daně osvobozena. Osvobození podléhá také městská doprava, záchranná služba a třeba hasiči. Poplatníkem daně je ten, kdo je zapsán jako provozovatel vozidla. Ale ne vždy.     

Plátce daně

Daňové přiznání se podává zpětně do 31. ledna každého roku. Jako vždy se musí platit čtvrtletní zálohy na daň a v lednu se pouze vše zúčtuje a doplatí. Přebytky se použijí na další období a pokud je poplatník žádá zpět, musí si počkat. Problém s autem je jiný. Zákon stanovuje, že i použití auta pro podnikatelskou činnost znamená povinnost platit daň. Daň se počítá za měsíc a jen jeden den vyúčtování nákladů za osobní auto v podnikání zakládá povinnost zaplatit měsíční daň – tedy 1/12  roční daně nebo denní daň 25 Kč.

Zaměstnanci a půjčení auta

Podobně je na tom zaměstnavatel, který proplácí zaměstnanci náhrady za používání vlastního vozidla. Daň musí nejen přiznat, ale sám odvést. To by ještě šlo zvládnout. Dalším problémem je půjčení auta. Za auto, které někdo použije pro podnikání, platí daň opět provozovatel. Když se stane, že někomu přenecháme vůz a ten si uplatní náklady, opět jako majitelé platíme daň a podáváme přiznání. Tady může dojít ke značným problémům, protože se o použití pro podnikání ani nemusíme dozvědět.

Sazby silniční daně

Sazby daně nejsou vysoké, ale při více vozidlech se načítají:

do 800 cm3  – 1.200 Kč

nad 800 cm3 do 1250 cm3  – 1.800 Kč

nad 1250 cm3 do 1500 cm3  – 2 .400 Kč

nad 1500 cm3 do 2000 cm3 – 3.000 Kč

nad 2000 cm3 do 3000 cm3 – 3.600 Kč

nad 3000 cm3 – 4.200 Kč

Pokud podnikáte v nákladní dopravě, jsou částky ještě podstatě vyšší. Například vozidlo o 2 nápravách nad 27 t vyjde na 46.200 Kč ročně.

Silniční daň je tedy jednoduchou daní, pokud od počátku počítáte s podnikáním. Běda, když ale použijete auto občas nebo jej někomu půjčíte. Potom vznikne řádný účetní zmatek.