439ZOBRAZENÍ

Často se diskutuje o tom, že za socializmu byl vyrovnaný rozpočet bez dluhů. Pojem vyrovnaného rozpočtu je ale ekonomickým oříškem, který záleží na mnoha kritériích. Především na tom, jak jsou účtovány položky státního rozpočtu.

Jde o pohledávky

Za socializmu se vyrábělo hlavně na kvantitu a v tom jsme byli skutečně velmi dobří. Když se řeklo, že má být vyrobeno 17.000 nákladních aut pro Rusko, tak jsme je ochotně vyrobili. Každý nákladní vůz se ocenil převoditelným rublem, což byla fixní jednotka. Ta znamenala jednotný kurz pro všechny státy RVHP – tedy socialistické země. Za nákladní vůz jsme tedy měli dostat třeba 100.000 rublů, ale nikdy jsme je nedostali. Dostali jsme zase zboží. Rusko (tehdy SSSR) ale nebylo schopno plnit protidodávky zbožím a plnilo tedy surovinami. Kdyby tomu tak bylo dnes…tedy ten druh barteru.

Vzájemné propočty

Ročně jsme dostávali třeba 20 milionů tun ropy (jako ještě celé Československo) a plynu kolik jsme zachtěli. Vzájemně se potom porovnaly dodávky a zjistilo se, že jsme dodali mnohem víc. SSSR tak ponechalo tyto dlužné prostředky někde na zúčtovacím účtu a my jsme peníze nedostali. Dodávali jsme samozřejmě i jinam, ale SSSR byl náš největší odběratel. Pohledávka za SSSR nebyla nikdy vymahatelná. Prostě byla jen v našich aktivech a vylepšovala státní rozpočet. Měli jsme kladný přebytek zahraničního obchodu.

Nikdy jsme ty peníze nedostali

Díky těmto dluhům hospodařilo ČSSR s vyrovnaným rozpočtem. Každý rok se zvyšovaly zahraniční pohledávky, ale v rozpočtu byly vedeny jako příjmy. Na ty peníze jsme si pořádně ani nesáhli. Sice jsme dostávali suroviny, ale cenou bylo neplacení a zaostávání výroby, protože SSSR především budovalo a nehledělo na vlastní výrobu. Mělo to zajištěné od spřátelených zemí. Problém nastal až s koncem RVHP.

Díra v rozpočtu

Ve chvíli, kdy jsme přešli na tržní hospodaření, začaly problémy s vyrovnáním schodku. Různé komise se nemohly na dluzích dohodnout. Nakonec Rusko a některé další nástupnické země (Kazachstán, Uzbekistán atd.) uznaly svoje závazky. Rusko tak najednou začalo dlužit Česku přes 3 miliardy dolarů, což byly v 90.letech obrovské peníze z hlediska státního rozpočtu. Tento dluh se tedy nikdy v socialistickém rozpočtu neobjevil, kdyby tam byl, pak bychom byli ve velkém deficitu. Proto byl socialistický rozpočet „vyrovnaný“, protože dluhy socialistických zemí vytvářely kladnou bilanci. Ve skutečnosti ale znamenaly řádně vysoký schodek.