8ZOBRAZENÍ

Internetové soutěže mají několik podob. Je potřeba si však dát pozor, jakou formu internetové soutěže budete provozovat, aby se na vás nevztahovala povinnosti ohlásit tuto soutěž či dokonce získat povolení od ministerstva financí.

Přilákání zákazníků na stránky, do eshopu či na fanouškovskou stránku Facebooku je cílem každého vlastníka a PR pracovníka. Velikou roli a pomocnou ruku nabízejí nejrůznější soutěže a loterie. Je však velice důležité přesně vědět, co si můžete dovolit a co vám zákon neumožňuje.

Zákon definuje hned několik přesně vymezených termínů, ze kterých se každý řídí jinými pravidly.

Do hry vstupuje loterie, spotřebitelská loterie a marketingová soutěž. Veškeré informace jsou uvedeny v zákoně č. 202/1990 Sb.

Loterie

Loterii představuje jakákoliv hra, která splňuje dvě charakteristiky. Především musí jít o vklad účastníka soutěže a výběr výherce musí být náhodný bez předem daných náznaků. Musí jít čistě o náhodu, která ovlivňuje fakt, zda bude účastník soutěže úspěšný. Soutěžní loterie tedy musí splnit oba tyto znaky. Pro pořádání loterie je nutné povolení Ministerstva Financí.

Tudíž loterií je jednoduchá hra, kdy každý zákazník, který nakoupí za určitou sumu je zařazen do loterie o 15 000 Kč. Takováto hra potřebuje povolení ministerstva. Pozor na to.