103ZOBRAZENÍ

Nejprve je nutné ujasnit si vlastní priority, takže shodnout se napříč vedením. Všichni vlastníci musejí mít ochotu prodat a všichni se musí na prodeji podílet. Jinak je velmi složité úspěšně transakci dokončit.

Dále je důležité stanovit si interně cenu. O této ceně nemusí kupující vědět, ale vlastníci ano, Domluvte se, pod jakou hodnotu se firma zkrátka neprodá. Při jednání si tak vytvoříte určitý rámec, kterého je třeba se držet. Obvyklá minimální cena se stanovuje na úrovni pětinásobku provozního hospodářského výsledku plus můžete připočítat nepotřebná aktiva, což představují další nevyužívané stroje, budovy a podobně. 

Prodej firmy a výběrové řízení
Je nutné se dohodnout, zda bude společnost prodána výběrovým řízením o více účastnících, či se bude individuálně jednat s každým jednotlivcem a investorem. Kritéria jsou jasná. Veřejný a hromadný prodej maximalizuje cenu a individuální jednání jsou více diskrétní a soukromá. 

Důležité je si dále stanovit časový rámec. Není možné prodávat firmu například 3 roky. Konečná ceny by totiž totálně neodpovídala původním požadavkům. Zhruba by prodej mohl trvat půl roku. Je vhodné na to vyčlenit buď interního pracovníka, či poradce, který s tím má již zkušenosti. Prodej a všechny náležitosti a propagace prodeje zabere rozhodně nemalé množství času, které se však při uskutečnění prodeje rozhodně vyplatí. 
Poskytujte pouze takové informace, které jsou potřeba. Není nutné uvádět vše podrobně každému zájemci o koupi. Pokud však investor projeví opravdový zájem, je vhodné mu jeho požadavky splnit. Jde o to, aby společnost zbytečně neposkytovala interní informace konkurenci a podobně. 

Je vhodné o prodeji informovat obchodní partnery. Především odběratele a dodavatele. Často se právě z nich rekrutuje zájemce o koupi společnosti. Navíc při informování a osvětlení situace o ně nepřijdete. 
Důležité je také vhodné načasování. Období krize podniku či krize hospodářství rozhodně není ten správný okamžik. Pozitivní budoucnost společnosti je nejlepším prodejním argumentem. Prodávejte tedy právě tehdy, když společnost pozvolna míří ke svému vrcholu, ale není na něm. 
Velmi důležité je se také zaměřit a dostatečně prověřit kupujícího. Velmi vhodnými se již v minulosti stali investoři z řad zákazníků či dodavatelů. I horizontální integrace je často velmi úspěšná. Možné je společnost často prodat i finančním investorům či společnostem, které ve vašem podniku uvidí příležitost, kterou by mohli ještě více zpeněžit.