338ZOBRAZENÍ

Hlavní výhodou leasingu jsou následující:

poskytuje financování investiční operace v plném rozsahu a nevyžaduje okamžité provedení platby, který umožňuje kupovat drahé aktiva bez vyrušování významné množství finančních prostředků z hospodářské činnosti;

formálně podniku jednodušší získat aktiva na leasing, než se úvěr na nákup, tak jako je předmět leasingu při dostatečné likvidity může současně působit jako zajištění;

to je více flexibilní zdroj, než úvěr, protože poskytuje příležitost oběma stranám vypracovat pohodlné schéma výplaty (např. leasingové platby mohou být prováděny po více tržeb z prodeje zboží vyrobeného na pronajatém zařízení, vzít v úvahu sezónnost podnikání a tedy ap);

to umožňuje, aby různé formy a druhy zajištění;

to snižuje rizika spojená s vlastnictvím majetku;

leasingové platby se vztahují na výrobní náklady (náklady) nájemce v plném rozsahu, a proto snižují vaše zdanitelné zisky;

získané aktiva, jako pravidlo, není hlášených u nájemce na rovnováze, která osvobozuje ho od daně na majetek;

to poskytuje možnost získání kvalifikovaného servisu a údržby, atd.

K určitým nedostatkům leasing je možné zařadit následující:

konečná hodnota leasingu získává obvykle vyšší, než nákup zařízení na úvěr;

nutnost zaplacení zálohy ve výši 25-30% z hodnoty transakce;

platby jsou závazné a jsou vyráběny ve stanoveném termínu, bez ohledu na stav zařízení a výsledků podnikatelské činnosti;

výhody zrychlené odpisy zařízení získá pronajímateli;

zvyšuje finanční riziko podniku;